नेपच्यून या वरुण

नेप्च्यून चाहे वरुण सौर मण्डल कय आठवाँ अव सबसे बाहरी ग्रह हुवे। ई सूर्य से 4.5 बिलियन किमी (2.8 बिलियन मील) या 30.07 AU कय दूरी पे स्थित अहै।


बाहरी कड़ीसम्पादन

संदर्भसम्पादन